اتاق فکر گفتمان جهانی «مثل چمران» »

اتاق فکرگفتمان«مثل چمران»

اتاق فکرگفتمان«مثل چمران»

شماره 13 مهر ۱۲, ۱۳۹۱ ۴

اتاق فکر گفتمان «مثل چمران» به پشنهاد مجمع جوانان شهید چمران در هفتمین همایش «مثل چمران» با حضور استاندار خراسان رضوی تشکیل گردید: اعضای این اتاق به شرح ذیل می باشند: دکتر محمد علی

بیشتر بخوانید »
بازتاب های خبری هفتمین همایش «مثل چمران»

بازتاب های خبری هفتمین همایش «مثل چمران»

شماره 13 مهر ۱۲, ۱۳۹۱ ۶

سه شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۱ ۱۲:۱۸:۲۸     شماره‌ خبر :۱۱۱۱۹۰۱ هفتمین همایش «مثل چمران» در مشهد برگزار شد گروه اجتماعی: هفتمین   همایش «مثل چمران» صبح امروز با حضور محمود صلاحی، استاندار خراسان رضوی در مشهد

بیشتر بخوانید »