سبک زندگی شیعه به زبان انگلیسی »

انتشار کتاب ۲۲ (سبک زندگی شیعه «شهیدچمران») به زبان انگلیسی

انتشار کتاب ۲۲ (سبک زندگی شیعه «شهیدچمران») به زبان انگلیسی

شماره 13 تیر ۲۰, ۱۳۹۲ ۲

فارس گزارش می‌دهد انتشار کتابی درباره سبک زندگی شیعه به زبان انگلیسی+دانلود متن انگلیسی کتاب کتابی با عنوان ۲۲ در مورد سبک زندگی اسلامی و با تکیه بر زندگی دکتر مصطفی چمران در قالب

بیشتر بخوانید »