چمران شناسی »

صیاد، بصیرت و ولایت (جلسه ماهیانه دی ماه ۱۳۹۱)

صیاد، بصیرت و ولایت (جلسه ماهیانه دی ماه ۱۳۹۱)

شماره 13 دی ۱۸, ۱۳۹۱ ۶

موضوع: شهید صیاد، بصیرت و ولایت ارائه مطلب: از مجید عسگری نماینده کانون جوانان حریم رضوی

بیشتر بخوانید »
جلسه ماهیانه تیر ماه ۹۱

جلسه ماهیانه تیر ماه ۹۱

شماره 13 تیر ۸, ۱۳۹۱ ۲

بیشتر بخوانید »